facebookrss

Seznam vinarjev in oljkarjev

 

Festivalska vina 2018: 

VINORODNA DEŽELA PRIMORSKA

 

Vinorodni okoliš Vipavska dolina

1. Batič, Ivan in Miha Batič, Šempas 130, 5261 Šempas, tel.: 05 308 86 76, info@batic.si, www.batic.si; Rebula 2017, Pinela 2016 

2. De Adami, Zaloščan vina De Adami d.o.o., Zalošče 6a, Dornberk, tel.: 041 485 971, faks: 05 301 78 58, deadami@zaloscan.si, www.zaloscan.si; Zelen 2016, Pinela 2016, Barbera 2013

3. Frlanova kmetija, Ivan Bric, Vogrsko 126, 5293 Volčja Draga, tel.: 041 341 126, bric.ivan@siol.net, www.frlanovakmetija.si; Malvazija 2015, Frlanov 2015, Rebula 2016, Rose 2016, Otelo 2011, Barbera 2009 

4. Vina Guštin, Kmetija Kerstin Žižmond, Potok pri Dornberku 6a, 5294 Dornberk, tel.: 051 626 777, vinar.gustin@gmail.com, www.vinagustin.si; Merlot 2013, Merlot 2015, Malvazija 2015

5. Jamšek 1887 vina, Ivan Jamšek, Manče 5, 5271 Vipava, tel.: 031 624 883, vinojamsek@gmail.com, www.vinajamsek.si; Zelen 2016, Pinela 2016, Penina Pinela 2016, Barbera 2014

6. Kletarstvo Petrič, Lucija Koren, Planina 56, 5270 Ajdovščina, tel.: 040 864 113, kletarstvo.petric@gmail.com; Pinela 2017, Zelen 2017, Rebula 2017, Laški Rizling 2017  

7. Kmetija Bizjak Tomaž in Radivoj, Tomaž Bizjak, Branik 169 (Steske), 5295 Branik, tel.: 041 850 654, vinabizjak@siol.net, www.vinabizjak.si; Rebula R 2015,  Zelen 2016, Zelen 2017

8. Kmetija Furlan, Branko Furlan, Zavino 33, 5295 Branik, tel: 041 728 587, vina.furlan@gmail.com; Vitovska grganja 2017, Zelen 2017, Pinela 2017 

9. Konzorcij opuščenih vinogradov - UOU, Marinko Pintar, Tominčeva 11, 5250 Solkan, tel.: 041 620 291, ivana@pintarsped.si; Rebula 2015, Merlot 2015, Grajanc 9x 2016

10. Lepa Vida, Vinska klet Lepa Vida, Osek 4b, 5261 Šempas, tel.: 041 211 778, contact@lepavida.wine, www.lepavida.wine; Zelen 2016, Malvazija 2016, Barbera 2015

11. Mansus, Bogdan Makovec, Brje 79, 5263 Dobravlje, tel.: 041 648 524, mansus.makovec@siol.net, www.mansus.si; Rebula 2015, Sauvignonasse 2016, Malvazija 2016, Barbera 2013 

12. Mlečnik, Valter Mlečnik, Bukovica 31, 5293 Volčja Draga, tel.: 05 395 53 23, v.mlecnik@gmail.com, www.mlecnik.eu; Ana Cuvée 2011, Merlot 2009

13. Petrič – vina s tradicijo, Urban Petrič, Slap 54a, 5271 Vipava, tel.: 041 991 210, vino.petric@gmail.com, www.vino-petric.com; Pinela 2017, Zelen 2017, Rdeča natura 2016, Rose 2017

14. Posestvo Čehovin, Bogdan Čehovin, Gaberje 92, 6222 Štanjel, tel.: 041 859 952, vina.cehovin@gmail.com; Rose 2017, Penina rose 2016, Zelen 2017, Pinela 2017, Barbera 2015 

15. Posestvo Ferjančič, Peter Ferjančič, Planina 73, 5270 Ajdovščina, tel.: 041 834 013, vina@ferjancic.si, www.ferjancic.si; Pinela 2017, Zelen 2016, Rose 2017, Fino belo 2015, Merlot 2014

16. Posestvo Rouna, Pavlo Žorž, Slap 15, 5271 Vipava, tel.: 041 551 105, vinarstvo.rouna@gmail.com, https://vina-rouna.si; Premium belo 2015, Premium rdeče 2015, Zelen 2017

17. Saksida, Ingrid Saksida, Zalošče 12a, 5294 Dornberk, tel.: 041 208 345, info@vinasaksida.com, www.vinasaksida.com; Zelen 2017, Carisma belo 2015,  Barbera 2015, Carisma rdeče 2011

18. Slavček, Franc & Alenka Vodopivec, Potok pri Dornberku 29, 5294 Dornberk, tel.: 041 742 182, faks: 05 301 87 45, kmetijaslavcek@gmail.com, www.slavcek.si; Rebula 2012, Rebula reserva 2013, Penina Viktorija 2015, Penina Viktorija Rose 2014

19. Sveti Martin, Peter Stegovec, Brje 121, 5263 Dobravlje, tel.: 041 369 633, peter@vinasvetimartin.si, www.vinasvetimartin.si; Zelen 2017, Pinela 2017, Rebula 2017, Tressa belo 2015, Pinela maceracija 2015, Rebula maceracija 2015, Barbera 2015

20. Šolsko vino, Šolski center Nova Gorica - Biotehniška šola, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica, tel.: 05 620 57 40, bios@scng.si; Pinela 2016, Rebula 2016, Barbera 2016

21. Univerzitetno vino, Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, tel.: 05 909 97 00, info@ung.si, www.ung.si; Univerzitetni Zelen 2015, Univerzitetni Zelen 2016

22. Vidus, Janko Trošt, Podbreg 24, 5272 Podnanos, tel.: 041 401 204, janko@vina-vidus.si, www.vina-vidus.si; Zelen 2016, Barbera 2015

23. Vina Colja, Davorin in Mitja Colja, Steske 11, 5295 Branik, tel.: 041 695 712, info@vinacolja.si, www.vinacolja.si; Malvazija 2016, Pinela 2016, Zelen 2016

24. Vina Čuk, Jože Čuk, Velike Žablje 42a, 5263 Dobravlje, tel.: 041 453 492, vinacuk.vz@gmail.com; Zelen 2016, Zelen 2017

25. Vina Fornazarič, Ivan Fornazarič, Vogrsko 167, 5293 Volčja Draga, tel.: 041 383 879, info@kmetija-fornazaric.com, www.kmetija-fornazaric.com; Jakot 2013, Malvazija 2017, Leopold 2017

26. Vina Ušaj – USSAI, Stojan Ušaj, Črniče 56, 5262 Črniče, tel.: 041 518 171, ussai@siol.com; Malvazija 2014, Malvazija 2015, Jakot 2017, Zelen 2016

27. Vina Zgonik, Aleksander in Damir Zgonik, Branik 16, 5295 Branik, tel.: 041 341 120, damir.zgonik@siol.net; Malvazija 2017, Rebula-maceracija 2015, Rebula 2015

28. Vino Garbari Malovščevo, Milan Garbari, Vitovlje 68, 5261 Šempas, tel.: 051 452 311, faks: 05 307 88 91, info@malovscevo.si; Zelen 2017, Vitovska Grganja penina 2017

29. Vino Marc, Srečko Marc, Slap 4e, 5271 Vipava, tel.: 041 698 566, marc.srecko@gmail.com; Zelen 2017, Pinela 2017, Rose 2017, Barbera 2015

30. Vinogradništvo JNK, Kristina Mervič, Šempas 57c, 5261 Šempas, tel.: 041 506 689, info@jnk.si, www.jnk.si; Rebula 2010, Jakot.E' 2008

31. Vinska klet Trta 1949, Srečko Trbižan, Planina 23, 5270 Ajdovščina, tel.: 041 945 858, trta.1949@gmail.com, www.trta-trs.com; Klarnica 2017, Pinela penina 2016, Zelen 2017

32. Vinska klet Žorž 1696, Jurij in Jernej Žorž, Slap 13, 5271 Vipava, tel.: 040 706 637, vino.zorz@siol.net, www.vino-zorz.com; Zelen 2016, Pinela 2016

33. Žvoklelj, Aleš Žvokelj, Vrhpolje 7, 5271 Vipava, tel.: 041 320 921, ales.zvokelj@gmail.com; Pergolin 2017, Zelen 2017, Rebula 2016, Barbera 2016

 

Vinorodni okoliš Brda

1. Brandulin, Boris Kristančič, Plešivo 4, 5212 Dobrovo; tel.: 041 561 227, brandulin@amis.net; Rebula 2011, Malvazija 2015, Jordano 2016

2. Vina Aleksander, Aleksander Bužinel, Medana 21b, 5212 Dobrovo; tel.: 041 349 278, 051 321 851, vina.aleksander.medana@siol.net, www.vina-aleksander.si; Rebula 2016, Sauvignonasse Poje 2016, Voja rdeče 2016

3. Vinarstvo in sadjarstvo Marinič »Na bregu«, Tatjana Marinič, Šmartno 77, 5211 Kojsko, tel.: 031 321 378, nabregu.marinic@gmail.com, www.vinagisela.si; Penina Gisela bela 2011, Penina Gisela rose 2011, Rebula 2014, Merlot 2015

 

Vinorodni okoliš Kras

1. Kmetija Buntovi, Bogdan Cotič, Škrbina 62, 6223 Komen, tel.: 031 867 632, tjasa.komel@siol.net, www.buntovi.si: Izbrani teran 2016, Vitovska Grganja 2016

2. Vina Štoka, Primož in Tadej Štoka, Krajna vas 1d, 6221 Dutovlje, tel.: 031 667 125, vinastoka@gmail.com, www.stoka.si; Vitovska Grganja 2015, Cara 2011, Terasel (Teran selekcija) 2011, Carsus 2011

3. Vinarstvo Rebula, Dušan Rebula, Brestovica 32, 6223 Komen, tel: 040 357 544, vinarstvo.rebula@gmail.com, www.vinorebula.si; Br'stovska penina malvazija 2009, Br'stovska penina teran 2010, Br'stovska penina rose 2013, Br'stovska penina vitovska 2013, Izbrani teran 2017, Malvazija 2017, Sušena Vitovska 2012

4. Vinarstvo Širca – Kodrič, Edvin Širca in Stane Kodrič, Godnje 19, 6221 Dutovlje, tel.: 031 808 329, sirca.kodric@gmail.com, www.sirca-kodric.si; Malvazija 2015,  Vitovska Grganja 2016, Izbrani Teran PTP 2016, Jerina 2019  

5. Vinska klet Pri Starčih – Tavčar, Milena Tavčar, Križ 158, 6210 Sežana, tel.: 041 376 821, katjusa.tavcar@gmail.com, www.tavcar.si; Vitovska grganja 2017, Vitovska grganja - barikirana 2015, Izbarni teran 2015, Izbarni teran 2016, Terra nova (teranova penina) 2016, Terra n'rose (rose teranova penina) 2016, Teranov liker 2014     

 

Vinorodni okoliš Slovenska Istra

1. BIO Posestvo Vina Montis & Eko Laura, Elizabeth Bordon, Montinjan 7, 6273 Marezige, tel.: 051 334 352, elizabet.bordon@gmail.com; Malvazija Eko Laura  2015, Malvazija Montis 2017, Refošk Eko Laura 2015

2. Klet Mahnič, Gvido in Ingrid Mahnič, Dragonja 111, 6333 Sečovlje, tel.: 041 642 851, mahing@siol.net; Malvazija 2016, Črna Borgonja 2013, Refošk 2016, Momjanski muškat 2016, Cipro 2016

3. Kmetija Jogan Damijan, Damijan Jogan, Cikuti 10, 6276 Pobegi, tel.: 051 366 566, jogi.damjan@gmail.com; Malvazija 2017, Refošk 2016, Refošk 2017, Lipovščica 2017, Merlot 2008

4. Posestvo Sartori, Tomaž Sartori, Marezige 13b, 6273 Marezige, tel.: 031 308 107, vinasartori@gmail.com, www.vinasartori.si; Refošk rose 2016, Refošk Gallus 2016, Refošk Hill 2013, Refošk 2005, Sladki refošk 2015 

VINORODNA DEŽELA PODRAVJE

1. FREŠER, Matjaž Frešer, Ritoznoj 17, 2310 Slovenska Bistrica, tel.: 031 577 980, vino@freser.si, www.freser.si; Laški Rizling 2016, Renski Rizling 2013, Renski Rizlin 2011, Sauvignon 2017

2. PRA – VinO družinsko posestvo Čurin – Prapotnik, Kog 14-15, 2276 Kog, tel.: 040 329 429, faks: 02 713 70 24, info@pra-vino.si, www.pra-vino.si; Šipon 2017, Renski Rizling 2016, Traminec 2016, Šipon ledeno vino 2016

3. Matic Wines, Matija Žerjav, Grušova 24, 2229 Malečnik, tel.: 040 429 041, matic.zerjav@gmail.com; Šipon 2017, Penina MEA

4. Vinska hiša Prlekus, Turistična kmetija Frank-Ozmec, Slamnjak 33, 9240 Ljutomer, tel.: 02 5849 666, 041 833 877, frank-ozmec@amis.net, www.prlekus.si; Zvrst laški-šipon 2017, Modra frankinja rose suha 2016, Laški n rizling redna trgatev suho 2016, Šipon redna trgatev  suho 2016, Šiponova penina  klasična  suha 2015, Alkoholna  pijača iz jurke&mehurčki klasična polsuho 2015  

 

VINORODNA DEŽELA POSAVJE 

1. Vinska klet Malnarič, Samoel Malnarič, Vavpča vas 40, 8333 Semič, tel.: 041 799 037, info@malnaric.si, www.malnaric.si; Nampel bela zvrst 2015, Modra frankinja 2012, Clarus 2007, Laški rizling 2015, Rdeči barique Nampel 2007

 

PREDSTAVITEV OLJČNIH OLJ

1. Benjamin Ličer, Sečovlje 100, 6333 Sečovlje, tel.: 041 687 094, benjaminlicer@gmail.com; Ekološko ekstra deviško oljčno olje Piranskih starih sort

2. Bose oil, Boris Marinič, Ceglo 15a, 5212 Dobrovo, tel.: 041 413 531, boris.marinic@gmail.com; Blend

3. Vina Guštin, Kmetija Kerstin Žižmond, Potok pri Dornberku 6a, 5294 Dornberk, tel.: 051 626 777, vinar.gustin@gmail.com, www.vinagustin.si; Mešano oljčno olje

4. Kmetija Kante, Kante Ernest, Šempas 17e, 5261 Šempas, tel.: 041 679 227, ernest@kerinba.si; Ekstra deviško oljčno olje Maurino, Ekstra deviško oljčno olje Istrska belica, Ekstra deviško oljčno olje mešano 

5. Oljčno olje - ekstradeviško, Žarko Leban, Breg 25, 5000 Nova Gorica, tel.: 031 638 909, zarko.leban@gmail.com; mešano oljčno olje:  Istrska belica, Lečino, Pendolino, Štorta, Frantoja

6. Oljkarstvo Ličen, Jernej Ličen, Batuje 62a, 5262 Črniče, tel.: 041 225 645, jernej.licen@gmail.com; mešano ekstradeviško oljčno olje 

7. Ortaona, Urška in Janez Capuder, Vrtovin 78a, 5262 Črniče, tel.: 041 917 930, urska.capuder@mors.si; Mešano oljčno olje (Istrska belica, Leccino, Maurino, Pendolino)

8. Prinz, Družina Prinčič, Višnjevik 16, 16b, 5212 Dobrovo, tel.: 041 562 468, davis.princic@gmail.com; Briški blend (olje iz avtohonih sort), Lecciono,

9. Ronki, Žarko Vižintin, Prvačina 39a, 5297 Prvačina, tel.: 041 484 519, zarko.vizintin@siol.net; Ekstra deviško oljčno olje mešanih sort

10. Skubin, Ivan Skubin, Breg 6, Golo Brdo, tel.: 040 849 142, isbreg6@gmail.com; Blend (Belica, Leccino, Gorgazzo, Črnica)

11. Starakortina, Janko Bočaj, Bočaji 8a, 6273 Marezige, tel.: 041 607 520, janko.bocaj@siol.net; Istrska belica, Leccino, Maurino, Frantoio

12. ŠCNG, Biotehniška šola Šempeter, Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter, tel.: 05 620 57 40, davis.princic@scng.si, igor.stopar@scng.si, http://bts.scng.si; Blend

13. Uelije, Društvo oljkarjev Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo; Drobnica, Črnica, Belica, Blend, Gorgazzo

14. Ekološka kmetija Bem, Boris Sabadin, Izletniška ulica 50, 6000 Koper; tel.: 041 633 774, bem@siol.net; belica, frantoio, miks

 

Katalog vinarjev in oljkarjev 2018